ABC konstrukcji dachu

więźba na wiele sposobów


Konstrukcja dachu


Na pozór plątanina drewnianych elementów. W rzeczywistości konstrukcja, która oprze się wichrom, burzom i śniegowi
Na pozór plątanina drewnianych elementów. W rzeczywistości konstrukcja, która oprze się wichrom, burzom i śniegowi

Dach to element budynku wpływający na jego wygląd i charakter. W zależności od tego jaki będzie, zmienia się konstrukcja więźby.


Przyjmuje się - w dużym uproszczeniu zresztą - że wybór konstrukcji więźby zależy od tego, jakie dachy podobają się inwestorowi. Ale to tylko pół prawdy. Na stopień skomplikowania konstrukcji, a tym samym jej koszt, ma wpływ wiele czynników. Oto kilka najważniejszych:

1. rozpiętość między ścianami zewnętrznymi i układ ścian nośnych, na których opierać się będzie więźba, w istotny sposób ogranicza wybór konstrukcji dachu oraz stropu. Można przyjąć, że rozpiętość ścian do 6-7 m uznawana jest za niewielką, a powyżej 10-12 m - za dużą;

2. sposób zagospodarowania poddasza - to zasadnicza informacja dla architekta i konstruktora. Inna wysokość użytkowa jak też inna niezabudowana przestrzeń potrzebna jest w pomieszczeniach mieszkalnych (najlepiej powyżej 2,5 m), a inna na strychu (co najmniej 1,9 m) czy nieużytkowym stropodachu (wystarczy nawet 0,6 m);

3. kąt nachylenia dachu - może wynikać z regionalnych tradycji, konieczności dostosowania się do otaczającej zabudowy (zgodnie z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz rodzaju pokrycia dachowego;

4. przewidywane obciążenia - to ciężar własny konstrukcji dachowej i pokrycia, jak również obciążenia więźby spowodowane wiatrem i śniegiem. Czynniki te zależą od lokalizacji domu na terenie kraju (np. silne wiatry na Wybrzeżu i w górach, duże opady śniegu na Suwalszczyźnie).