ABC konstrukcji dachu

więźba na wiele sposobów


Usztywnienie więźby dachowej


Przykład usztywnionej więźby dachowej
Przykład usztywnionej więźby dachowej

W każdej konstrukcji dachu usztywnienia podłużne wymagane są na dwóch etapach budowy - podczas montażu i po zbudowaniu domu.


Celem pierwszego jest zabezpieczenie wiązarów przed przewróceniem. Dlatego zaraz po ustawieniu kolejne krokwie łączy się ukośnie przybitymi deskami (tzw. wiatrownicami). Mocuje się je od strony poddasza, aby nie przeszkadzały w układaniu pokrycia. Dodatkowym usztywnieniem dachu mogą być łaty lub płatwie kalenicowe. Wiatrownice mogą stanowić usztywnienia docelowe, szczególnie wtedy, gdy dach jest stromy, a na poddaszu nie przewiduje się pomieszczeń mieszkalnych. Jednak w przypadku stosowania sztywnego poszycia ze sklejki, z płyty wiórowej czy pełnego deskowania można je usunąć w końcowej fazie montażu. Same łaty nie są wystarczającym usztywnieniem podłużnego dachu.